Päiväkodin johtoHelsingin saksalainen päiväkoti (Deutscher Kindergarten Helsinki) on yksityinen päiväkoti, jonka palveluntuottaja on Kouluyhdistys Pestalozzi. Päiväkodilla on kaksi toimipaikkaa, jotka sijaitsevat Bernhardinkadulla ja Lauttasaaressa.  

Varhaiskasvatuksesta vastaa päiväkodinjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimivat toimipaikkojen johtajat. He muodostavat yhdessä varhaiskasvatuksen johtoryhmän.  

Päiväkodinjohtaja raportoi Kouluyhdistys Pestalozzin varhaiskasvatuksen johtosäännön mukaisesti varhaiskasvatuksen johtokunnalle, jonka puheenjohtajana toimii Kouluyhdistys Pestalozzin hallituksessa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta vastuullinen jäsen.    

Helsingin saksalaisessa päiväkodissa on tällä hetkellä yhteensä 64 asiakaspaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti: Deutscher Kindergarten Helsinki Bernhardinkatu 35 asiakaspaikkaa ja Deutscher Kindergarten Helsinki Lauttasaari 29 asiakaspaikkaa. 

Jonna Öhrnberg
Päiväkodinjohtaja
Helsingin Saksalainen päiväkoti
Deutscher Kindergarten Helsinki

Leonie Palmerio
Toimipaikan johtaja
Deutscher Kindergarten Helsinki Bernhardinkatu

Nora Schröter
Toimipaikan johtaja
Deutscher Kindergarten Helsinki Lauttasaari