OppilaanohjausOppilaanohjauksen tavoitteena on oppilaan mahdollisimman hyvän opiskeluarjen sujuminen. Oppilaanohjaus jakautuu luokassa pidettäviin opotunteihin sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tunneilla käsitellään toisaalta opiskeluun ja toisaalta itsetuntemukseen ja nuoruusikään liittyviä teemoja. 

Urasuunnittelua ja jatko-opintoja varten yläluokilla järjestetään työelämään tutustumista (TET). Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyttä työssäolojaksoa itse valitussa työpaikassa kahden viikon ajan.

YHTEISHAKU
Toisen asteen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.