OppilaanohjausOppilaanohjauksen tavoitteena on oppilaan mahdollisimman hyvän opiskeluarjen sujuminen. Oppilaanohjaus jakautuu luokassa pidettäviin opotunteihin sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tunneilla käsitellään toisaalta opiskeluun ja toisaalta itsetuntemukseen ja nuoruusikään liittyviä teemoja. 

Urasuunnittelua ja jatko-opintoja varten yläluokilla järjestetään työelämään tutustumista (TET). Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyttä työssäolojaksoa itse valitussa työpaikassa kahden viikon ajan.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

YHTEISHAKU

Toisen asteen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

TESTAA ITSEÄSI