Helsingin Saksalaisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokilla 1 - 9Opetussuunnitelman yleinen osa (päivitetään)

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat:

Saksa äidinkielenä / Deutsch als Muttersprache

Saksa toisena kielenä / Deutsch als Fremdsprache

Suomi äidinkieli ja kirjallisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Englanti / Englisch (A-kieli)

Ranska / Französisch (B1-kieli)

Ruotsi (B1-kieli)

Matematiikka / Mathematik

Ympäristöoppi / Sachkunde

Biologia / Biologie

Fysiikka / Physik

Kemia / Chemie

Terveystieto

Historia / Geschichte

Yhteiskuntaoppi

Maantieto / Geographie

Uskonto ja elämänkatsomustieto / Religion und Ethik

Musiikki / Musik

Kuvataide / Kunst

Käsityö / Handarbeit

Kotitalous / Hauswirtschaft

Liikunta / Sport

Oppilaanohjaus

Latina / Latein (valinnainen B2-kieli)

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2022 - 2023 (Kuvaukset löytyvät kunkin oppiaineen opetussuunnitelmasta.)

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelma

Esiopetussuunnitelma (saksaksi)


Opetussuunnitelman liitteet: