HakeminenHelsingin Saksalaisen koulun lukio ei kuulu lukioiden yhteishaun piiriin. Enemmistö opiskelijoista siirtyykin lukioon Saksalaisen koulun peruskoulun puolelta, mutta myös Saksassa vaihto-oppilasvuoden viettäneitä opiskelijoita opiskelee lukiossamme.

Saksalaisen koulun lukioon on jatkuva haku. Opiskelijaksi ottamisesta päättää koulun rehtori.

DSH:n lukioon hakevalta edellytetään:

  • perusopetuksen päättötodistus (todistus siitä, että oppilas on käynyt 9 vuotta koulua)
  • Saksan kielidiplomi I (das Deutsche Sprachdiplom I) tai todistus vastaavan tasoisesta saksan kielen taidosta

Muista saksalaisista kouluista Helsingin Saksalaiseen kouluun hakevien opiskelijoiden kohdalla tai toisinpäin sovelletaan Saksan ulkomaankouluja koskevia määräyksiä.

Erityistapauksissa, kuten opiskelijan huoltajien asuessa muualla kuin Suomessa, hyväksymisestä päättää koulun johtokunta.

Lukion suomenkielinen tiedotusilta 28.10.2020

Seuraavan kouluvuoden hakuaika päättyy 31.3.2021.