Holokaustin uhrien muistopäivä  27.1.2021 tuli kuluneeksi 76 vuotta Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin vapautuksesta. Asiaa käsiteltiin 9A, 9C, 7A ja 7C luokkien historian tunneilla, kun Robert Stark kävi esitelmöimässä aiheesta luokissa. Esitelmät toimivat myös pohjana niiden jälkeisille keskusteluille. Robert on perehtynyt Master-opintojensa aikana Berliinissä ja Prahassa juutalaisuuden ja Holokaustin tutkimukseen. Ja tätä asiantuntemusta oppilaat osasivat hyödyntää. 

”7.- ja 9.-luokkalaisten lukuisat ja hyvin harkitut kysymykset osoittivat minulle, että teema todellakin kiinnostaa tätä sukupolvea ja että oppilaat yrittävät sisäistää jotain, mitä on niin vaikeaa ymmärtää”, kertoi Robert tuntien jälkeen.

27. tammikuuta on YK:n yleiskokouksen päätöksellä ollut kansainvälinen holokaustin uhrien muistopäivä vuodesta 2005 lähtien. Helsingin Saksalaisen koulun historian aineryhmä kiittää Robertia hänen vierailustaan oppitunneilla.