Etäkoulun historiaa: kirjekouluEtäopetus, Wilma, Teams, Facebook, Kahoot, Quizlet jne kuuluvat vääjäämättömästi tähän päivään – mutta miten etäkoulu toimi ennen? Myös meidän koululla on kokemusta vastaavasta poikkeusajasta:

15. maaliskuuta 1944 alkoi ns. kirjekoulu: Luokanopettajat lähettivät jokaiselle oman luokan oppilaalle kahden viikon välein kirjeen, johon oli koottu eri aineiden tehtäviä. Oppilaat suorittivat tehtävät oppikirjojen avulla kotonaan ja lähettivät vastaukset kirjeissä takaisin opettajalle.

Esim. neljännen luokan Saksan tehtävä kuului näin: ”lue ja kerro äidillesi lukukirjasta s. 147, kirjoita saneluna teksti s. 149 ja piirrä siihen sopiva kuva; kirjoita ainekirjoituksena kirje ja kerro siinä …”, ja lukiossa: ”Saksa: lue H. von Kleistsin ”Homburgin prinssi” ja kirjoita siitä noin 3-sivuinen yhteenveto. Seuraava kirjallinen tehtävä: kuvaile jotain esinettä”.

Opettaja tarkasti tehtävät ja ja lähetti ne sitten takaisin oppilaille. Vain ne oppilaat, jotka olivat palauttaneet töitään, siirtyivät lukuvuoden lopussa seuraavalle luokalle.