Sateelta suojaan Saksalaiseen kouluunHelsingin Saksalaisessa koulussa vietettiin avointen ovien päivää lauantaina 18.1. Tammikuinen tihkusade ei ollut lannistanut koulun toiminnasta kiinnostuneita vanhempia ja lapsia, joita oli saapunut paikalle runsaasti. Vaunuparkki ja kymppiluokkalaisten operoima narikka olivat ajoittain aivan täynnä.

Päivän aikana oli mahdollista seurata eri oppiaineitten opetusta, ja varsinkin  alaluokkien tunteja oli seuraamassa runsaasti väkeä. Koulun ylemmissä kerroksissa eri oppiaineet esittelivät toimintaansa havainnollisella ja osallistavalla tavalla: kielikadulla saattoi pelata kielenoppimispelejä, luonnontieteiden luokissa sai tehdä kokeita, matematiikanluokassa ratkoa ongelmia ja historianluokassa seurata oppilaitten projektityöskentelyä. Viidennessä kerroksessa oli led-kynttilöin valaistu lepohuone ja kuudennessa oppilaskahvila suolaisine ja makeine herkkuineen. Useat infotilaisuudet tarjosivat tietoa kouluun hakemisesta ja koulun tarjoamista opiskelumahdollisuuksista.

Avointen ovien päivän  tärkeitä ohjelmanumeroita ovat perinteisesti olleet Jumu-musiikkikilpailun loppukonsertit.  Tänäkin vuonna juhlasali oli täynnä nuorten muusikoiden taidoista vaikuttuneita kuulijoita. Kokonaisuudessaan päivä tarjosi monipuolisen kuvan Saksalaisen koulun toiminnasta.