KouluyhdistysKouluyhdistys Pestalozzi Schuleverein Skolföreningen ry

Kouluyhdistys Pestalozzin tarkoitus on lisätä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin molemminpuolista tuntemusta. Tätä tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Helsingin Saksalaista koulua.
 
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka on valmis edistämään yhdistyksen toimintaa ja maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa/henkilö. Yhdistys pyrkii saamaan varsinaisiksi jäsenikseen etenkin koulun oppilaiden huoltajia ja muita saksalais-suomalaisista suhteista kiinnostuneita.
 

Yhdistyksen hallitus

Kouluyhdistyksen hallituksen (Vereinsvorstand) jäseniä ovat:

Fernanda Perinot (1. puheenjohtaja)
Welf Zaeske (2. puheenjohtaja)
Tanja Kläusler (talousasiat)
Julia Lattu (esikoulu & sosiaaliset seikat) 
Maria Nelskylä (lakiasiat)


Tiedote yhdistyksen jäsenille (23.9.2016)

Pestalozzi-yhdistyksen jäsenhakemus