Ohjattu lomatoimintaKoulussa on viime vuosina järjestetty loma-aikana ohjattua toimintaa. Vanhemmilta ja oppilailta saatu palaute on ollut myönteistä, ja siksi toimintaa tullaan järjestämään loma-aikoina myös tulevaisuudessa, mikäli riittävä määrä oppilaita ilmoittautuu mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeet löytyvät alle olevista linkistä:

-Kesälomatoiminta 5.6.-9.6.17, 12.6.-16.6.17 ja 19.6.-22.6.17
-Kesälomatoiminnan ohjelma 2017: